Nothing found

Informasjon rundt feil på Cisco produkter

Informasjon om feil på flere Cisco enheter

Cisco har oppdaget feil i en komponent som rammer enkelte Cisco-produkter. I noen enheter har de oppdaget en klokkesignalkomponent som kan feile når produktet har vært i drift i 18 måneder eller lenger.

Er dette en farlig sak?

Det er ingen fare for brann eller andre farer. De eneste symptomene er at når komponenten svikter vil systemet slutte å fungere, vil ikke starte på nytt og kan ikke gjenopprettes.
Selv om Cisco-produkter med denne komponenten for tiden utfører som normalt kan det forventes feil på produktet i løpet av den nærmeste tiden.

Hvilke produkter gjelder det?

Alle produkter som har denne komponenten er identifisert, og produktene som kan være påvirket gjelder bl.a en del ASA firewaller, ISR routere og linjekort til Nexus9000.

Hva gjør vi?

Datametrix har oversikt over hvilke kunder som er berørt og vil ta kontakt med disse for videre oppfølging.

​Berørt utstyr under garanti eller på serviceavtale vil bli erstattet så raskt som mulig. Produkter som har vært i drift lengst vil bli prioritert.

Har du berørt utstyr som feiler, ta kontakt med support@datametrix.no eller på telefon 05950.
For andre spørsmål rundt dette, ta kontakt med customer.operations@datametrix.no