Nothing found

Datametrix – klar for ekstreme datamengder

Velger du skybaserte løsninger fra Datametrix tar selskapet også ansvar for lagring og back-up av dataene dine.

Datalagring

Velger du å ha utstyr, datasenter og tjenester lokalt hos deg selv, kan Datametrix fungere som en ”disaster recovery site”. Alt er klart for å håndtere ekstremt store mengder data.

De siste tre årene har Datametrix gjort en målrettet satsing på datasenter, og har bygget opp en solid løsning for lagring, backup, inkludert katastrofe og gjenoppretting. Alt på norske datasentra, etter norske regler. Trenden er at bedriftene krever lagringsløsninger som man kan vokse med utover de vanlige tre til fem årene , og de vil slippe å migrere data flere ganger.

Vi er godt posisjonert i et marked hvor man fremover skal ta hånd om ekstreme datamengder. Kort fortalt kan Datametrix ta hånd om lagringen og back-upen din, enten du velger en kundetilpasset løsning fra skyen eller kundeplassert løsning i eget hus.

Lavere kostnader med disk-lagring
At datamengdene øker voldsomt, er en kjent sak. Bedrifter endrer sin backup-strategi for å flytte fra tradisjonelle teknologier som tape og optisk til disk-basert backup. Disklagring har en lavere total eierkostnad versus tape som har mye høyere driftskostnader på grunn av reparasjoner, rengjøring og utskiftinger. Diskbasert backup har en mye høyere ytelse enn tapemedier for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Våre løsninger består av diskbasert teknologi hvilket betyr at vi kan lagre ekstreme mengder datamengde. Med diskbasert lagrings- og backupteknologi er alt tilrettelagt for fremtidige økninger i datamengde sier Linnekaste.

Norsk datasenter
Det kan være fordeler ved å velge norsk leverandør blant annet fordi lovgivning for datalagring og datatilgang varierer mellom ulike land. Med sky-tjeneste i utlandet er man underlagt landets lovgivning. Med Datametrix er man sikker på at dataene lagres i Norge, enten man benytter våre skytjenester eller ønsker å bruke oss som ”Disaster Recovery Site”.

Velger man løsninger for katastrofegjenoppretting innebærer det at Datametrix kopier kundens datasenter hver 24 time, noe som gjør at dersom systemet går ned på kundens side, kan Datametrix raskt gjennomrette data og få satt kunden i drift igjen.

Med våre løsninger dekker vi samtidig kundenes ønsker om bedre og enklere monitorering og analyse av sin egen løsning. Med kontinuerlig analyse kan man unngå flaskehalser og sikre en best mulig brukeropplevelse og oppetidsgaranti.