Nothing found

IT sikkerhet

Vårt IT sikkerhetskonsept handler om å se, forstå, handle og lære, og bygger på synlighet, kontekst og automasjon.

Dagens nettverk forventes å støtte alt fra tradisjonell datakommunikasjon til tale, video og konferanser. IT sikkerhet er viktigere enn noen gang.

IT sikkerhet

Brukere aksesserer tjenestene fra forskjellige enheter, og fra hvor som helst. Stadig flere forretningskritiske tjenester integreres i nettverket, og kravene til tilgjengelighet på tjenestene øker. Samtidig øker både forekomsten og kompleksiteten til skadevare og datainnbrudd. Presset fra cyberkriminelle bidrar til at det må tenkes nytt om hvordan vi sikrer våre digitale verdier.

Vårt IT sikkerhetskonsept handler om å se, forstå, handle og lære, og bygger på synlighet, kontekst og automasjon. Alt dette er nødvendig for å ha kortest mulig tid fra infeksjon til deteksjon, for å identifisere om noe er en kritisk hendelse, for å håndtere et sikkerhetsbrudd og for å kunne lære for å forebygge at det samme skjer igjen. Dess flere attributter du kan knytte til en hendelse, dess enklere er det å avgjøre om det er en kritisk hendelse eller ei.

Konseptet knytter hele nettverksinfrastrukturen sammen til en sikkerhetsarkitektur.  Sikkerhetsarkitekturen gjør det mulig å se tilsynelatende legitime enkeltstående hendelser i sammenheng på tvers av hele IT infrastrukturen. Foruten produktkomponentene suppleres arkitekturen med kompetanse fra Datametrix og Telenor Security Operations Center (TSOC).

Se vår sikkerhetsvideo:

Forutsetningen for effektive sikkerhetstiltak er synlighet og innsikt. Synlighet oppnås ved å innhente riktig type informasjon fra IT-infrastrukturen. Innsikt oppnås ved analyse av denne informasjon. Datametrix kan skaffe denne innsikten og rådgir deg i de ulike fasene i sikkerhetsarbeidet.

Noen av tjenestene vi tilbyr innen IT sikkerhet er:

  • Design og implementering
  • Sårbarhetsanalyser
  • Gjennomgang av løsningsdesign, policy og regelsett
  • Penetrasjonstesting og sikkerhetstesting
  • Security awareness-kurs for brukere
  • Sikkerhetskurs for IT-avdelingen

Vi ruster deg for en stadig mer kompleks IT-infrastruktur i et trusselbilde som er i konstant endring.

Datametrix: Ta en prat med oss

Hacking avslører svakheter i IT-sikkerheten
En IT-leverandør som tar IT-sikkerheten på alvor benytter samme fremgangsmåte som hackerne for å avdekke sårbarheter og sikkerhetshull for å sikre verdiene i bedriften din. Hvis du er usikker på om dine systemer er sikre nok til å holde uvedkommende ute, vil det være en trygg investering å samarbeide med en spesialist om å gjennomføre penetrasjonstester for å avdekke eventuelle sikkerhetshull og tette dem.  Ønsker du å høre mer om dette? Ta kontakt med oss for høre hvordan vi kan hjelpe. Ønsker du å lese mer om dette bør du få med deg blogginnlegget vårt om akkurat dette temaet.

Vi har flere gode blogginnlegg som setter deg inn i trusselbildet og viktigheten av gode sikkerhetskonsepter og rutiner. Hva med å få med deg noen av disse?
Ukjente enheter i nettverket kan være katastrofalt for IT-sikkerheten
Tiltak for bedre mobilsikkerhet
Hvor opptatt er din bedrift av datasikkerhet?
Derfor trenger du hjelp med datasikkerheten i 2017
Dette må du som leder vite om data-sikkerhet

Gratis e-bok om cybertrusler. Last ned og bli bedre rustet til å stå imot cyberkriminelle.