Nothing found

Samhandling

Datametrix leverer effektive og komplette løsninger som forenkler kommunikasjon og samhandling.

Våre løsninger integrerer de  fleste arbeidsprosesser som telefoni, e-post, chat, videomøter, kontaktsenter og sentralbord. Dette gir kraftfulle muligheter og vil øke effektiviteten og ikke minst fleksibiliteten til bedriften. Våre konsulenter har lang erfaring og er blant de høyest sertifisert innenfor tale og video.

Telefoni og Skype for Business

Dagens telefoniløsninger har avanserte funksjoner, integrasjon mot mobiltelefon og interne systemer som Exchange og databaser for oppslag og tilgjengelighetsinformasjon. Telefoni  er et sentralt nav også for video og kontaktsenter.  Datametrix kan ta hånd om daglig drift av telefoniløsningen, enten den er plassert i kundens lokaler eller hosted i vårt datasenter.  Telefoni og Skype for Business kan kjøpes som en abonnementstjeneste, slik at man slipper investering i sentralt utstyr og kan skalere opp eller ned antall brukere etter behov.  Les mer om kommunikasjon som en tjeneste

Kontaktsenter og sentralbord

Kundehenvendelser er varierte og kan komme inn via flere kanaler; chat og sosiale medier, video, SMS, e-post og telefon.  Kontaktsenter med mulighet for intelligent ruting av henvendelser uansett kommunikasjonskanal gir oversikt over tidligere henvendelser og historikk.  Datametrix er totalleverandør innen video og kontaktsenter og tilbyr løsninger som sikrer at alle henvendelser kommer i samme system.

Sentralbordet har oversikt over samtlige ansatte, med informasjon som tilgjengelighet, ledig/opptatt status fra både fasttelefon og mobil og annen nødvendig informasjon. Sentralbordoperatører kan sitte på forskjellige lokasjoner og har en naturlig flyt av alle innkommende samtaler og vil overlappe hverandre, med tilgang til samme informasjon. Ved besøk til bedriften er ofte sentralbordet sentral i mottak av gjester og registrering av disse. Naturlig er da ett besøksregistreringssystem integrert mot sentralbordet med oppslag av de ansatte som skal motta besøk. Etter innregistrering vil den ansatte kunne få varsling på SMS og e-post med informasjon om hvem som har ankommet

Sentralbord og kontaktsenter kan leveres uavhengig av telefonplattform og integreres mot de fleste IT systemer.  Les mer om kontaktsenter som en tjeneste og sentralbord som en tjeneste.

Videokonferanse og videomøter

Bruk av video forsterker kommunikasjonen, enten det er bruk av personlig video for videomøter eller videokonferanseløsninger. Personlig video tilbys på de fleste plattformer som pc, web, smarttelefoner, nettbrett og dedikerte videoterminaler. Vi tilbyr et bredt spekter videokonferanseløsninger for dedikerte møterom med høykvalitets videoløsninger og deltakelse fra ulike plattformer.  Video leveres som kundededikert løsning eller som en skytjeneste.