Nothing found

Digitaliseringsseminar

Meld deg på og lær mer om automatisert og sikret Datasenter for Hybrid-Cloud

Vår samarbeidspartner Cisco inviterer digitaliseringsseminar med temadykk innen automatisert og sikret Datasenter for Hybrid-Cloud.

Datasentrene og IT plattformer øker i kompleksitet. Administrasjon og drift av IT infrastruktur og applikasjoner i flerbruker miljøer øker i utfordringer. Med innovative hybrid-cloud plattformer kan IT møte krav og forventninger fra forretningssiden bedre forberedt, med økt fleksibilitet og med åpne API’er for integrerte løsninger og høyere automatisert drift. I dette ligger også mulighet for samarbeid og konkurranse med cloud-tjenester.

Digitaliseringsseminar

19. mai Bergen
07. juni Oslo
12. juni Stavanger
13. juni Trondheim
14. juni Tromsø

Agenda

 09:00 Velkommen – ASAP Datacenter & Business Execution
Digital transformering starter med et rammeverk for automatisert datasenter. IT må tilpasse sin SLA til forretningssiden – som igjen bidrar til at bedriften er konkurransedyktig med hjelp fra flere pilarer. Denne reisen til en modernisert IT plattform, kan løses gjennom Cisco sine rammeverk for ASAP datasenter og Fast IT.
 10:00 Application & Business Performance – Er beredskapen på plass?
Bedrifter og organisasjoner er avhengig av at eksisterende applikasjoner og tjenester fungerer optimalt internt og ut mot marked og kunder. Hvordan kan du etablere beredskap rundt ytelsen til ditt applikasjonsmiljø? Gartner peker til Application Performance Monitoring, og Cisco sitt oppkjøp av AppDynamics tilbyr denne muligheten. Sesjonen gir et innblikk i løsningen.
 10:45 ASAP – Analyze
Cisco Tetration Analytics monitorerer og analyserer enhver dataflyt i sanntid basert på sensorer. Informasjonen brukes til kartlegging av applikasjoner, virtuelt miljø, samt å foreslå nye policys (regelsett) for å optimalisere dine plattformer i en dynamisk designplan. Dette gir deg økt innsikt og hjelp i migrasjon av applikasjoner til nye plattformer – og gjør deg bedre forberedt.
 11:30 Lunsj
 12:15 ASAP – Simplify
Hyperkonvergerte plattformer vinner terreng innen datasenteret og hybrid-cloud – sterk forenkling av datasenter plattformer overfor aldrende SAN/NAS løsninger. Nettverk-lagring-server-management – integrert ”DC in a box”. Management av plattformen er allerede velkjent i det virtuelle VMware eller Microsoft eksisterende miljøet – Overgang til ny plattform rask og enkel.
 13:00 ASAP – Automate & Protect
Datasentrene trenger automatisering, spesielt innen nettverket (SDDC/SDN). Med de riktige plattformer kan automasjon og analytics samarbeide til å redusere ytterligere manuell innsats fra IT. Responstiden overfor forretningssiden reduseres – endringer i tjenesteleveransen håndteres mere effektivt og sikrere.Datasentrene må sikres både i sine perimetre og oppfylle regulatoriske krav. Ulike applikasjoner isoleres i samme VM miljø, og støtte ”multi-tenant” plattformer. Cisco portefølge innen NGFW og micro-segmentering løser dette – tett integrert i et helhetlig DC validert design med rask håndtering av oppdaterte policys og åpne API.
 14:15 Produktoppdatering: Kort de viktigste detaljene innen Cisco Nexus DC svitsjing og DC Security.
 15:00 Slutt – Oppdatert og mer kunnskapsrik!

Husk å velg by og dato/sted når du melder deg på. 

 

 

 

Påmelding »