Nothing found

IPv6 kurs

Datametrix anbefaler nå alle å gå over til ny adresseprotokoll for internett, IPv6.

Hvorfor Ipv6?

I de fleste deler av verden får man ikke lenger tildelt nye IPv4 adresser. Overgang til IPv6 er eneste langsiktige løsning på denne utfordringen. Noen øker bruken av IPv4 NAT men det er ingen langsiktig løsning, bare en fordyrende måte å utsette endringer. Krav og pålegg fra DIFI og andre overordnede organer stiller konkrete krav til noen virksomheter, andre føler press fra kunder og konkurrenter. Eksponentiell vekst av IPv6 trafikk viser at de teknologisk ledende aktørene har omstilt seg allerede.

Mange i IT bransjen frykter investeringer i produkter og kompetanse. Endringen krever kompetanse på både IPv6 og sameksistensen med IPv4, dual stack. Kurset vårt gir all nødvendig introduksjon til IPv6 og viser hvordan man enklest mulig kan introdusere IPv6 i sameksistens med IPv4. Det avmystifiserer IPv6 området og viser gjennom teori og lab hvordan man enkelt kan bygge opp et dual stack nettverk med alle grunnleggende elementer som infrastruktur, adressetjenester og navnetjenester. Dette er et kurs som går rett på sak og gir alle grunnleggende ferdigheter for å utvikle egen IT plattform til å støtte IPv6. Vi deler også våre erfaringer og tips for å gjøre ting smart og enkelt.

IPv6 vil være nødvendig for alle bedrifter og organisasjoner i framtiden

Datametrix anbefaler derfor alle virksomheter å begynne den innledende jobben med en overgang til IPv6. Det handler om å bygge kunnskap og legge strategier for en overgang alle må ta før eller siden. På den måten sikrer bedriften en kontrollert og forankret overgang.

Kursdag 1: GRUNNKURS OG FORRETNINGSMESSIG PERSPEKTIV
Passer for alle som jobber med IT og er godt egnet for selgere, ledere, prosjektledere og teknikere og alle med interesse for teknologi
• IPv6 protokollen
• Adresseplanlegging
• Migrering
• Overgangsteknologier
• Adressetyper
• ICMPv6
• Neighbor Discovery Protocol
• Autoconfiguration
• Forward og reverse DNS
• DHCPv6

Kursdag 2: TEKNISK FORDYPNING OG LAB
Passer for teknisk personell. Her skal vi gå litt mer teknisk til verks og det blir satt opp lab med en mer praktisk tilnærming til IPv6.

 • ICMPv6
 • Neighbor Discovery Protocol
 • Autoconfiguration
 • DHCPv6, RDNSS og RA-flagg
 • Statisk routing
 • Aksesslister
 • Oppsett av Microsoft og Linux
 • Microsoft DNS server
 • Microsoft DHCP server

Kursdag 3TEKNISK FORDYPNING OG LAB

 • Microsoft verktøy (GP, netsh, powershell)
 • Ipv6 adresseplan
 • Implementere Ipv6
 • MLD snooping
 • General prefix og DHCPv6-PD
 • Gateway redundans
 • Routing protokoller
 • Angrepstyper og First Hop Security

Last ned vår IPv6 kursbeskrivelse

Datametrix er Norges mest sertifiserte innen IPv6  med over 20 sertifiserte nettverksingeniører. Kurset er eneste kurs i Norden som er sertifisert. Alle instruktører har sertifiseringog har mange års erfaring med IPv6 rådgivning, design og implementering.

Ønsker du å lese mer om IPv6, sjekk ut artikkelen om Høgskolen på Lillehammer eller på vår blogg :6 råd for overgangen fra IPv4-IPv6
Ønsker du å skreddersy et kurs for din virksomhet, vennligst send oss en e-post