Nothing found

Datametrix inntar Asia

 Datametrix inntar Asia – etablerer kontor i Singapore

– Følger med kundene ut i verden

 Datametrix inntar Asia

(Oslo 20. desember 2016) For å komme enda tettere på kundene og betjene kundene der de er og der de har behov for en partner, har Datametrix nylig etablert seg med datterselskap i Singapore, Datametrix Singapore Pte Ltd.  

Etableringen markerer samtidig en satsning på norske selskaper med virksomhet i Asia.

Singapore-kontoret tilknyttes Datametrix i Norge, og vil ledes av Patrik Fugelsnes – som også er regionleder for Datametrix i Ålesund. Patrik er et naturlig ledervalg, da mange av Datametrix’ etablerte kunder innenfor maritim industri på Vestlandet har behov for bistand i Asia. Disse vil nå kunne få bistand fra Singapore-kontoret.

Dette er en strategisk viktig etablering for oss. Det er vår kunde Rolls-Royce som har utfordret oss og uttrykt et behov for våre løsninger og vårt partnerskap i andre markeder. Vi har også flere andre kunder som er tilstede i Asia. Vår strategi er å være tett på kundene. Vi skal være en partner for våre kunder og da følger vi med der de trenger oss, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix.

Singapore-kontoret vil i første omgang bemannes av norsk personale. Allerede før jul vil Datametrix være på plass med personell på prosjektbasert basis. Datametrix har også sikret seg et engasjement som gjør at vi på nyåret vil ha personell i Singapore over et lengre tidsrom.

 

 Etableringen av Singapore-selskapet markerer en satsning på leveranse av våre løsninger til norske selskaper med virksomhet i Asia. Det setter oss i stand til å levere og betjene våre løsninger i regionen, som igjen betyr at multinasjonale kunder får effektivitets- og produktivitetsgevinster ved at IT-infrastruktur og IT-løsningene kan nyttiggjøres på tvers av landegrenser. Vi ønsker å være best på digitaliseringsløsninger for denne type kunder også, sier Hauglie-Hanssen.

 

For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix, e-post eivind.hauglie-hanssen@datametrix.no, mobil 982 15 295

Om Datametrix

Datametrix er en av de fremste spesialistene på IT-infrastruktur og drift i Norge, og sikter på å bli den beste i Skandinavia på leveranse av digitaliseringsløsninger.  Vi gir våre kunder effektive og sikre nettverksløsninger som forenkler og trygger kommunikasjon via data, tale og video. Datametrix ble etablert i 1982, har om lag 340 ansatte og omsetter i 2016 for 1,3 milliarder NOK.  Selskapet har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø og Singapore i tillegg til datterselskapet Daxcom med kontorer i Stockholm og Gøteborg.