Nothing found

Eidsiva Nett

Eidsiva Nett bruker digital stasjonsbuss for å gi sikrere strømforsyning

Eidsiva Nett representerer på mange måter et teknologiskifte i bransjen, mot mer stabil strømforsyning, enklere IT-drift samt mer standardisering av produkter og tjenester.

Eidsiva Nett er et datterselskap av Eidsiva Energi, som eies av 26 kommuner og to fylkeskommuner, og er blant Norges ledende energiselskaper. Som hos de fleste av sine konkurrenter preges infrastrukturen i Eidsiva Nett av en blanding av ny og gammel teknologi. Men teknologien blir utdatert, og personene med kompetanse på vedlikehold og reparasjoner stadig færre. Derfor har Eidsiva Energi gjennom flere år jobbet med å oppgradere infrastrukturen gjennom moderne IT-teknologi og bedre samhandling mellom systemene.

Utnytte eksisterende løsninger
I tillegg til gode IT-løsninger er det viktig å utnytte de systemene vi allerede har bedre, samt å kunne gjenbruke vår kompetanse og rutiner. For et stort konsern som Eidsiva Energi, med flere selskaper og ansvar for mange lokasjoner, er det viktig at systemene er integrerte og snakker godt sammen, forteller Knut B. Sætherskar, assisterende leder IKT i selskapet.

IKT blir en stadig viktigere medspiller for Eidsiva Nett i forbindelse med teknologi-oppgraderinger på trafostasjoner. Disse enhetene er sentrale for selskapets strømleveranse, men preges av eldre teknologi og analoge løsninger.

Raufoss som pilotprosjekt
Som pilotprosjekt på hvordan de skulle bygge et digitalt kommunikasjonsnett basert på MPLS/IP-teknologi og Cisco industrisvitsjer, valgte Eidsiva Nett å benytte renoveringen av Raufoss trafostasjon – en stasjon hvor det har vært lite teknologioppgradering siden 80-tallet.

Med hjelp fra Datametrix ble det etablert et nytt nett i trafostasjonen basert på IP-teknologi. Dette muliggjør at vi lettere kan overvåke trafostasjonen fra sentralt hold, utføre avansert instrumentering samt drive fjerndiagnostikk, forklarer Sætherskar. Han er svært fornøyd med hvordan denne infrastrukturen nå fungerer, og mener dette vil bidra til økt stabilitet. Påliteligheten i systemet sikres også gjennom bedre redundans. I tillegg mener han at Eidsiva Nett på sikt kan ta ut effekter innenfor drift og vedlikehold.

Utfordrer en bransjemetodikk
Leder for nettverk og sikkerhet i Datametrix, Henning Elvestad, synes dette er et godt innovasjonseksempel i kraftbransjen. Han mener Eidsiva Nett på mange måter utfordrer en bransjemetodikk.

Dette analoge perspektivet på trafostasjonene er selvsagt ikke fremtidens teknologi for å levere strøm. I tillegg blir strømleverandører som Eidsiva Nett for avhengige av lite standardiserte løsninger som krever ulik kompetanse fra mange aktører, sier Elvestad.

Han mener Eidsiva Nett nå tar et langt steg fremover: De går fra analog teknologi til en digital stasjonsbuss. I tillegg benytter de standardiserte løsninger – fra én leverandør – som er tett integrert med resten av IKT-infrastrukturen. Nå har de Cisco-løsninger som snakker sammen – fra ende til ende.

Alt er basert på standarder, og i installasjonen på Raufoss benyttet vi ulike komponenter fra ulike leverandører knyttet sammen med Cisco på nettverket. Alle disse løsningene er tett vevd sammen. Pilotprosjektet på Raufoss skal brukes som en mal på de øvrige trafostasjonene for økt standardisering.