Nothing found

datasenter med fabricpath teknologi Tussa IKT

Firefelts motorvei til datasenteret

Tussa IKT har bygd nytt datasenter med nytt nettverk – skalerbart, robust og med redundans i alle komponenter – i det som er et av landets mest moderne datasentre mellom Bergen og Trondheim.

Tussa IKT er en av Nordvestlandets største leverandør av IT-tjenester. Med 140 millioner kroner i omsetning leverer den kommunalt eide virksomheten fiber til både hjem og næringsliv i regionen. Nærmere 200 lokale og regionale virksomheter, fra fiskeri til møbler og industri, benytter seg av Tussas IT-tilbud, som nå har fått et flunkende nytt datasenter med nettverk levert på FabricPath-teknologi av Datametrix.

Økte krav til oppetid

– Vi var i ferd med å vokse ut av vårt eksisterende datasenter. Det var fullt og vi måtte vurdere hvordan vi ville vokse videre. Med nye krav til oppetid og stadig økende energi-behov tok vi en grundig vurdering på hvordan vi ville drive frem tjenestetilbudet vårt, forteller Ivar Driveklepp i Tussa IKT.

Løsningen ble å bygge helt nytt, med datahaller som rom i rom; det vil si datarom i allerede sikkert rom. DCT har levert datahallene, mens Datametrix ble valgt til å levere nettverket.

Firefelts motorvei
– Vi har levert nett basert på FabricPath-teknologi og Cisco Nexus svitsjer. Dette er blitt som en ny firefelts motorvei, skalerbart og robust og med redundans i alle komponenter. Løsningen er bygget med tanke på fremtiden, sier Louise Thunem hos Datametrix i Ålesund. Hun har designet og implementert løsningen hos kunden.

FabricPath er en ny måte å bygge lag-2 nettverk på, og som gir en mer effektiv måte å transportere datapakkene på og som da sikrer at Tussa IKT kan håndtere stadig flere kunder og levere flere tjenester fra datasenteret sitt.

Tussa har nå fått rom til å vokse i, både fysisk med god plass til å utvide datahallene, og teknisk med et fremtidsrettet nettverksdesign.

Gjenvinner energien
Det genereres mye overskuddsvarme fra serverne i datahallen og dette skal utnyttes til å varme opp Tussatun, kontorene i Tussa-konsernet. Det er nok energi fra datahallene til å varme opp både Tussas egne kontorer og andre i nærheten.

– Vi kan «produsere» eller gjenvinne om lag 5 gigawattimer energi fra datasenteret, noe som representerer både god økonomi og god miljøinnsats for oss, sier Driveklepp. Elektrisiteten som driver datasenteret er ren vannkraft fra Sunnmørsalpene. Datasenteret har med andre ord en grønn profil.

Mens andre aktører legger datasentrene sine langt inne i nedlagte gruver eller fjellhaller, mener Driveklepp det har flere fordeler å bygge det som rom-i-rom.

– Fysisk nærhet mellom menneske og servere er viktig å opprettholde, slik at vi kan sikre god og tids-
effektiv support, sier han.

Valget på Datametrix som leverandør av nettverket var enkelt.
– Dette handler om kompetanse og pris. I konkurransen kom Datametrix best ut, og leveransen har harmonert
meget godt med tilbudet vi fikk.

/Fakta om datasenterløsningen/

Hvorfor FabricPath i datasenternettverket:
FabricPath er en moderne måte å bygge lag-2 nettverk på. Alternativet til FabricPath er den tradisjonelle måten med bruk av spanning-tree, som betyr at det bygges en trestruktur i nettverket ut ifra en logisk rot. Alternative linker som kan forårsake loop i nettverket blokkeres og dette medfører at flere fysiske forbindelser ikke blir utnyttet.

FabricPath-svitsjene lærer om de andre FabricPath-svitsjene i domenet og bygger en topologidatabase. Når det er flere veier til samme svitsj fordeles lasten på linkene. Det som gjør det så effektivt å transportere datapakker i FabricPath-domenet, er at det gjøres MAC-i-MAC innkapsling og trafikken rutes mellom FP-svitsjer, med ISIS-protokollen. Dette innebærer at når en pakke fra et endeutstyr ankommer en FabricPath-svitsj vil det legges til en ny header. Da vil avsender være en FabricPath-svitsj som sender pakken, mens destinasjon er FabricPath-svitsjen som har mottaker tilknyttet direkte eller via en klassisk ethernet-svitsj. Dette betyr at svitsjene på veien ikke trenger å forholde seg til MAC-adressene til endeutstyret, men kun til svitsj-IDene som treffes på veien.