Nothing found

Datametrix har satt helsesjekk av din IT-infrastruktur i system

Helsesjekk av din IT-infrastruktur

Ligger blodtrykket eller kolesterolet på for høye nivåer? Det er greit å få det avklart før det slår ut i alvorlige problemer. Datametrix gjør stadig flere «helsesjekker» av IT-infrastruktur.

Kunder ønsker i økende grad å få sjekket om alt står bra til med bedriftens IT-infrastruktur. Derfor har Datametrix satt ulike «helsesjekker» i system. Det er utviklet standardopplegg og metoder for sjekk til faste priser.

– IT-infrastruktur har blitt mer kompleks, og den teknologiske utviklingen går raskt. Jeg tror det er årsaken til at mange kunder vil sjekke status, sier produktsjef Jan Petter Torgersrud i Datametrix.

Datametrix tilbyr helsesjekker innenfor de områdene som er viktige for virksomheten. I en typisk helsesjekk kartlegges virksomhetens IT-infrastruktur, og eventuelle problemer avdekkes.

– Noe av det vi kan oppdage ved en helsesjekk er utdatert programvare, sikkerhetshull, og ytelsesproblemer som kan utvikle seg til reelle problemer hvis de ikke blir håndtert, forteller Torgersrud. Han mener en sjekk bidrar til kvalitetssikring, forebygger nedetid og minimerer interne og eksterne trusler.

Når helsesjekken er gjennomført mottar virksomheten en rapport som beskriver status på løsningen, og gir råd og anbefalinger til eventuelle endringer som bør gjøres. Datametrix tilbyr også en dypere analyse i etterkant hvis virksomheten har behov for det.
– Vi har brukt helsesjekk-analogien fordi det gjør det enkelt å forklare. Alle kan kjenne igjen at blodverdier, blodtrykk og kolesterol-målinger kan gi indikasjoner på at noe ikke er helt som det skal, og at man bør gjøre noe før det utvikler seg til mer alvorlige helseproblemer, forteller Torgersrud, som har tatt det så langt at hvite frakker er innkjøpt til ham selv og noen medarbeidere. Disse var riktig nok ikke til daglig bruk, men til et kundearrangement.

Datametrix helsesjekker

– Helsesjekk Cisco LAN
– Helsesjekk Sikkerhet
– Helsesjekk Datasenter
– Helsesjekk WLAN
– IPv6 Readiness analyse
– Periodisk Preventivt vedlikehold
– WLAN Design Implementering og Oppgradering
– WLAN Etterkontroll