Nothing found

Vi tar de nye personvernreglene på alvor

For deg som kunde av Datametrix kan du føle deg helt trygg.

For deg som kunde av Datametrix kan du føle deg helt trygg, vi tar de nye personvernreglene på alvor. Vi har satt ned en prosjektgruppe som har satt General Data Protection Regulation (GDPR) på dagsordenen og jobber kontinuerlig med å få nye regler på plass. Vi er opptatt av at kunden blir tatt vare på og at de løsningene vi drifter blir riktig tatt hånd om.

Vi tar de nye personvernreglene på alvor

Hva er GDPR?
GDPR står for General Data Protection Regulation og er erstatningen og oppdatering av EU´s 20 år gamle databeskyttelsesdirektiv. Oppdateringen trer i kraft i mai 2018 og gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre.

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Alle virksomheter bør starte forberedelsene til det nye regelverket allerede nå. De nye reglene gir flere og strengere plikter enn før. Brudd på personvernlovgivningen vil kunne få store økonomiske konsekvenser. Vår anbefaling er at dere begynner jobben med påfølgende punkter anbefalt av Datatilsynet:

1: Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler.

2: Sørge for at dere oppfyller dagens regler

3: Sette dere inn i det nye regelverket

4: Lage nye rutiner som ivaretar de nye reglene.

Hvorfor nye regler?
Persondata er blitt vår tids gull, og endringen er derfor viktig og tidsriktig. Hensikten er å styrke borgernes rettigheter og øke tilliten til digitale tjenester. Forordningen skal gi et felles regelverk i Europa, lette muligheten for utveksling av personopplysninger over landegrenser, og sikre samarbeidet mellom personvernmyndigheter i ulike land.

8-trinns rakett som arbeidsverktøy
Vi kan anbefale dette som nyttig verktøy for hjelp til selvhjelp.

Vi tar de nye personvernreglene på alvor

Datatilsynet
Du kan lese mer om endringene, hva som blir endret, få råd og laste ned nyttig materiale på Datatilsynets nettside. Her vil informasjonen hele tiden oppdateres når arbeidet skrider frem.

Ønsker du lese hva våre cookies og personvern betyr for deg?
Da er det bare å sjekke ut landingssiden Cookies og personvern.