Nothing found

Internet of Things og Digitalisering

Eller på godt norsk; tingenes internett

Internet of Things og digitalisering

handler om at flere og flere enheter blir tilkoblet til internett og at manuelle prosesser erstattes.  Nettbank, alarmer, parkering, kjøleskap, biler, fiskemerder, strømmålere, pacemakere og fjernstyring av varme på hytta – vi er allerede brukere av tingenes internett, men vi har bare sett begynnelsen.  Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert – og din virksomhet må være klar for den digitale reisen.   I det litt mindre synlige, har store bedrifter og etater i hele verden gjort hverdagen enklere og mer lønnsom ved hjelp av Internet of Things og digitalisering, eller IoT som det kalles: For eksempel har storbyer som Doha og Beijing redusert vannlekkasjene med mellom 40 og 50 prosent ved å montere nettbaserte sensorer på vannpumper og annen infrastruktur. I 2020 viser beregninger at rundt 50 milliarder enheter vil være online.

Vil du vite mer om Internet of Things? Ta kontakt

Gratis e-bok om digitalisering

Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten

– I den digitale tidsalderen blir alle selskaper teknologiselskaper.
– Hva må til for å lykkes med den digitale reisen? Det handler om mennesker og teknologi.
– Hvordan sikre utviklingsmiljøets behov for smidig innovasjon innenfor rammen av eksisterende nettverksinfrastruktur?
– Viktige megatrender innen digitalisering
– Noen tips

LAST NED BOKEN

Internet of Things

Store muligheter og store endringer

Å ta inn over seg hva IoT innebærer og hva potensialet består i, blir enklere hvis vi bruker konkrete eksempler som favner både maskiner og sensorer. For det er når vi kombinerer disse teknologiene at det enorme potensialet kommer til syne:

  • Kraftbransjen står foran en liten revolusjon i årene som kommer med bruk av ny teknologi: I Norge skal AMS, automatisk avlesning av strømforbruk, innføres i norske hjem innen 2019.
  • Å forstå hvordan en funksjon eller et produkt blir brukt, gir rom for versjoner. En bilprodusent som samlet inn data fra tusenvis av kjøretøy, så for eksempel at bruken av setevarmere ikke korresponderte med værdata for samme periode. Ved å gjøre denne funksjonen lettere tilgjengelig og legge inn en påminnelse i dashbordet foran føreren, bidro de til færre kalde rumper og flere fornøyde kunder.
  • På en moderne oljeplattform finner du rundt 30 000 sensorer som løpende kartlegger prosesser og rapporterer status på utstyr. Den viktigst funksjonen er å registrere avvik for å unngå uhell og ulykker. Disse prosessene utnytter imidlertid bare 1 prosent av all informasjonen som samles inn. I fremtiden vil dataene også bli brukt til å optimaliserer driften, forutsi behov og hendelser og ta datadrevne beslutninger. Disse beslutningene kan like gjerne bli tatt av en algoritme som av et menneske.

Når alt skal på nett, betyr det store muligheter – og store utfordringer. I følge analyseselskapet Gartner* er Internet of Things en av de viktigste driverne for endring i samfunn og næringsliv. Digitalisering er blitt så sentralt at IT nå havner på styrets bord, les mer i vårt blogginnlegg: digital omveltning krever teknologisk modernisering.

Store muligheter for den som tør å satse og tenke nytt!

Forretningsmulighetene er mange

Gartner* mener det ligger en rekke forretningsmuligheter innen Internet of Things. For eksempel:

– Nettbaserte løsninger kan oppdatere og kontinuerlig overvåke «ting», slik at de blir brukt mer effektivt.
– Nye betalingsmodeller gjør at man kan måle bruk mer effektivt og dermed kunne ta betalt for bruk.
– Operasjonell effektivitet ved å sammenstille data fra flere «ting» og dermed forutse eventuelle utfordringer.
– Tjenester på toppen av fysiske produkter. Gjennom Internet of Things vil man kunne skape tjenester etter at produktet fysisk har blitt levert.
Tingenes internett åpner for mange forretningsmuligheter. Hvilke kan det gi for din bedrift?

Vil du vite mer? Ikke gå glipp av dette!

Datametrix og Internet of Things

Et velfungerende nett, udiskutabel datasikkerhet og et datasenter hvor tjenestene produseres

Datametrix er spesialist på nettbaserte løsninger og er bl.a. involvert i leveranser som skal få adgangskontroll, alarmer og video til å fungere sammen for å øke sikkerheten i bygninger. Normalt har dette vært adskilte systemer som ikke har snakket sammen.
Når alt får en IP-adresse, legges det til rette for større grad av integrasjon mellom tjenestene. Tre elementer står sentralt i slike prosjekter: Et velfungerende nett, udiskutabel datasikkerhet og et datasenter hvor tjenestene produseres. Datametrix er spesialist på IT infrastruktur, sikkerhet ende-til-ende og tjenesteproduksjon. Vi har bred erfaring og solid kompetanse på IT-løsninger, og tar gjerne en dialog rundt utfordringene og mulighetene din virksomhet står overfor i møtet med tingenes internett.

IoT, Internet of things eller IoE, Internet of Everything har begynt å sette seg som begrep og bli en realitet, takket være nye, bedre nett, overalt og folks vane for å forbruke digitalt innhold og forventing om å være på nett, alltid, trådløse nett har blitt en selvfølge.

Analytikere forventer 50 Mrd dingser på nett i 2020. Mange av disse dingsene vil ha behov for å snakke direkte med hverandre. Med 4,3 Mrd IP(v4) adresser tilgjengelig i verden sier det seg selv at tingenes internett i sin rette forstand vil vise seg når dingseprodusenter, nettverksoperatører og innholdsleverandører oppgraderer til IP versjon 6. Heldigvis skjer dette med eksponentiell vekst i disse dager.

Lukk

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om forretningsmulighetene innenfor Internet of Things og hvilke tjenester og løsninger som er viktig å tenke på når alt skal på nett? Vennligst legg inn dine opplysninger under.