Nothing found

Drift og support

Datametrix tilbyr drift og support innenfor nettverk, sikkerhet, samhandling og datasenter.

La Datametrix ta driftsansvaret for viktige IT løsninger
For mange bedrifter og organisasjoner er det kostbart å bygge nok kompetanse på alle fagområder innen IKT. Mange velger derfor å samle kompetansebygging rundt noen områder/applikasjoner og sette ut drift av løsningene. Datametrix har et svært høyt faglig nivå innen våre kompetanseområder, noe som sikrer deg som kunde en problemfri hverdag.  For alle løsninger Datametrix har levert, kan vi tilby drift gjennom tjenesten Systemansvar, enten løsningen står hos deg som kunde eller i vårt datasenter.

Vi er bemannet med høyt kvalifisert personell innen våre forretningsområder. I tillegg til overvåkning og proaktive tjenester utfører driftssenteret også endringer og feilsøk. Vi har faste driftsprosesser og benytter ITIL som rammeverk.

Overvåkning
Med riktig informasjonsgrunnlag og med varsling av potensielle utfordringer er det lettere å ta riktige beslutninger på et tidlig tidspunkt.  Datametrix tilbyr skalerbar og proaktiv overvåkning av aktive komponenter i din bedriftsløsning.  Overvåkningstjenesten er fleksibel og kan enkelt knyttes opp mot både LAN, WAN, server og applikasjon.  Med riktig definerte måleparametre og terskelverdier blir hendelseshåndtering en enklere oppgave.

Konsulent

Datametrix har høyt sertifiserte konsulenter som bistår kunder i å finne den beste løsningen på ulike utfordringer.  Vi installerer nytt utstyr og bistår gjerne i forhold til eksisterende løsninger. Vår konsulentavdeling rådgir, designer løsninger, implementerer og tester. Vi sikrer at løsningene spiller sammen ende-til-ende.

Supportavtale

For å minimere risikoen for nedetid anbefaler vi en supportavtale med Datametrix. Supportavtale er for virksomheter som har en del kompetanse i eget hus og som drifter IT løsningen selv, men ønsker å støtte seg på support fra Datametrix ved behov.  Gjennom supportavtalen kan virksomheten velge mellom ulike alternativer for service- og responstid.

Åpningstider kundeservice 
Saker kan meldes hele døgnet, og vi responderer i henhold til avtalt service- og responstid. Ved kritiske feil ber vi om at du ringer oss slik at vi raskt kan ta tak i saken.

Slik kontakter du oss
Telefon: 05950
Fra utlandet: +47 23 03 59 50

Som eksisterende kunde kan du sende e-post til følgende adresser for å opprette ny sak og få saksnummer tilbake umiddelbart

Drift og servicehenvendelser:
Opprettelse av bestilling: request@datametrix.no
Opprettelse av feilmelding: incident@datametrix.no
Alle andre tekniske henvendelser: support@datametrix.no

Merkantile henvendelser som spørsmål om faktura, bestilling av varer og tjenester, kundebistand og enkel rådgivning:  kundesenter@datametrix.no