Nothing found

Protector forsikring Vi trengte en sikker og tilfredsstillende løsning sier Tommy Nygren, IT-sjef i Protector Forsikring

Protector Forsikring velger IT infrastruktur i eget hus

Stadig flere velger i dag IT-tjenester i skyen. Protector Forsikring valgte å gå motsatt vei da de skulle investere i ny IT-infrastruktur. Med krav om å ikke bygge selv, ble Vblock vurdert som den beste løsningen.

Protector Forsikring, som gjennom flere år hadde outsourcet sine IT-tjenester og derfor manglet egen infrastruktur, vedtok i 2012 å insource driften av IT. Nettverk, servere, lagring og virtualisering var tjenester som måtte på plass.

Protector har som strategisk mål å være utfordreren innen egen bransje. Dette gjør at behovet for å kunne snu seg raskt er stort, og det ble avgjørende for at de hentet inn IT-infrastrukturen i eget hus. Som følge av dette valgte de å bygge opp en egen driftsavdeling for å håndtere en slik løsning.

Vi startet i realiteten på bar bakke, trengte en sikker og tilfredsstillende løsning, og besluttet en fem måneders deadline å forholde oss til. Vblock ble valgt fordi vi kjente Datametrix fra tidligere leveranser, men markedsposisjonen til Cisco var også viktig, sier Tommy Nygren, IT-sjef i Protector Forsikring. Med denne avgjørelsen koblet Protector strategiske mål direkte mot IT-strategien, noe også Datametrix anbefaler alle sine kunder å gjøre.

Når du velger å gå mot trenden og faktisk insourcer IT-tjenester i dag, ligger det som regel en god dose motivasjon bak. En viktig faktor for kunden i dette tilfellet var rask implementering, noe som er utfordrende fordi en sentral IT-infrastruktur kan være svært kompleks og gjøre migreringen vanskelig, sier produktsjef lagring hos Datametrix, Øystein Linnekaste.

Vblock – det beste fra tre verdener
En IT-infrastruktur består i hovedsak av nett­verk, servere, lagring og virtualisering. Alt dette kan kjøpes enkeltvis, men erfaring har vist at integrasjon og konfigurasjon ofte er komplekst, tidkrevende og kostbart. Kunder med begrensede ressurser eller korte tidsfrister, trenger derfor alternativer. Vblock er et godt alternativ for denne kundegruppen.

Vblock gir deg raskt infrastrukturen du trenger samtidig som det ligger muligheter for vekst og justeringer i løsningen. Med denne løs­ningen kjøper du i realiteten et produkt det bare er å koble strøm til. Dette gjør at hele leveransen går mye fortere, og kundene får realisert sin infrastruktur uten kostbare forsinkelser. Protector unngikk potensielle ekstrautgifter som følge av rask levering i dette prosjektet, forteller Linnekaste.

Vblock som løsning leveres av VCE, som er en koalisjon mellom de tre store leverandørene Cisco, VMware og EMC. Disse tre partene, som hver for seg leverer ledende løsninger innen nettverk, lagring og virtualisering, har gjennom VCE utviklet Vblock – som kombinerer alle produktene til en komplett og ferdig testet infrastruktur. Forsikringsbransjen har mange prosesser som krever høy grad av presisjon. For Protector, som skal være utfordreren i forsikringsbransjen, er det derfor avgjørende å ha en fleksibel administrasjon og infrastruktur.

Tradisjonelt kommer IT ofte sent inn i endringsprosesser, og da er det avgjørende for oss at systemene kan endres raskt og ikke er avhengige av eksterne parter slik tilfellet var tidligere, forklarer Kristian Aasen, IT-ansvarlig Drift og Infrastruktur i Protector Forsikring.

Mindre risiko, mer eierskap
Ved migrering og implementering av ny infrastruktur kan virksomheten bli sårbar. Det er risiko forbundet med denne typen leveranser, og jo mindre IT-ressurser kunden har, desto viktigere er det at løsningen er mest mulig nøkkelferdig. Én leverandør og ett kontaktpunkt ved even­tuelle feil, er også faktorer som er med på å redusere risikoen. Hos Protector har gevinstene med Vblock vært store. Med ny infrastruktur har de fått en helt annen ytelse enn tidligere, og de slipper å forholde seg til et eksternt system – med de ulemper det innebærer. Insourcing-prosjektet har vært svært vellykket. I realiteten var oppgaven, før selve datamigreringen, å bygge opp et komplett IT-miljø for en organisasjon med mer enn 130 ansatte fordelt på tre land.

Fordelene ved å hente inn og bygge opp egen infrastruktur med Vblock har vært mange for oss. Nå som selve implementeringen er over, er kanskje eierskap til løsningene internt i egen bedrift noe av det jeg vil fremheve som ekstra positivt. Folk bryr seg om systemet på en helt annen måte enn tidligere, og det gir oss et mye bedre utgangspunkt for drift og utvikling, konkluderer Nygren.