Nothing found

 

CoastHub – merdene på nett

 

 

 

Grey Section Image

Digitalisering av havbruksnæringen

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett.

Havbruksnæringen i dag kjennetegnes ved at det er mange små lokale aktører som leverer kommunikasjonstjenester langs kysten. Vi har erfart at det nå er et ønske fra næringen å få samlet alle disse tjenestene til en enhetlig leveranse. I samarbeid med Telenor og Norkring, er vi i ferd med å etablere et konsept for dette.

Konseptet består i å utnytte maststrukturen til Norkring og Telenor langs kysten for å få havbruksanleggene på nett. Det vil gi oss markedets største geografiske nedslagsfelt. I tillegg vil det gjøre oss i stand til å bygge et robust og redundant nett. Dette blir viktig for å hjelpe næringen med sine digitaliseringsstrategier.

CoastHub er inne i  en «Proof of Concept» (PoC) fase, der vi tester samspillet mellom de ulike tekniske løsningene som inngår i leveransen.

Vi vil levere CoastHub som en tjeneste.

CoastHub er integrert med Telenor sitt Nordic Connect som gir en komplett kommunikasjonsløsning for havbruksnæringen.

 

 

Våre partnere i prosjektet

 

                                 

 

 

Ønsker du å lese mer om digitalisering av havbruket?

Da kan vi anbefale deg å få med deg disse artiklene:

Det digitale havbruket
https://www.linkedin.com/pulse/det-digitale-havbruket-henning-elvestad

Vil få merdene på nett gjennom digitalisering
http://ilaks.no/vil-fa-merdene-pa-nett-gjennom-digitalisering-man-ma-gjore-naeringen-mer-sexy/

Ønsker du å vite mer om prosjektet eller tjenesten

Kontakt oss