Nothing found

Skytjenester

Skytjenester

 nettsky, cloud computing eller cloud er en samle- betegnelse på ulike typer programvare og IT-tjenester som tidligere ble produsert og lagret på virksomhetens egne servere – tjenester som ofte krevde store investeringer, men som nå leveres via internett. Det viktigste kjennetegnet på en skytjeneste er forretningsmodellen som er basert på at man kun betaler for det man bruker – enten det er løsninger for kommunikasjon eller lagringskapasitet. Det er liten tvil om at norske bedrifter er godt i gang med å ta i bruk nettskyen, og kommer til å gjøre dette i økende grad de nærmeste årene. Nettopp fordi det er både kostnadsbesparende, fleksibelt og effektivt.

Vil du vite mer om skytjenester? Ta kontakt

Fordeler med skytjenester

Tjenester i nettskyen gir høy oppetid og sikker leveranse. Kostnadene blir forutsigbare og IT-kostnadene reduseres til en fast, oversiktlig sum. Og mens det ellers kan ta lang tid å implementere nye systemer og applikasjoner er etableringstidene i skyen vesentlig kortere. Dette gjør at IT-avdelingen slipper å bruke tid på daglig drift og heller kan fokusere på områder som differensierer bedriften og skaper konkurransekraft.

Datametrix BusinessCloud

Datametrix tilbyr skytjenestene BusinessCloud innenfor kontaktsenter, sentralbord, samhandling, Wi-Fi og video som abonnement, -produsert og lagret i Norge.

BusinessCloud gir virksomheten:

  • Forutsigbart kostnadsbilde; IT-kostnadene reduseres til en fast, oversiktlig månedlig sum
  • Høy oppetid og sikker leveranse
  • Fleksibilitet; fra kundeplasserte løsninger som blir installert av oss og driftet av kunden, til en tjenestebasert modell hvor Datametrix tar det fulle ansvaret for løsningen
  • Høy grad av skalerbarhet; kan enkelt skaleres opp eller ned etter behov
  • Korte etableringstider
  • Lokal skyløsning, ingen drift eller lagring over landegrenser

Våre skybaserte tjenester består av både standardiserte og kundetilpassede løsningselementer. Dette kan sammenlignes med byggeklosser; de gir høy grad av fleksibilitet, kan kombineres og dekker ulike ønsker og behov. Ved å benytte seg av riktige byggeklosser og integrasjoner, vil du oppleve en riktig leveranse ut i fra dine ønsker.

La oss i felleskap finne ut hvilke tjenester som gir deres virksomhet best utbytte!

Public, private eller hybrid – hva er hva i skyen?

Lukk

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om våre skytjenester innenfor telefoni, video, kontaktsenter og sentralbord? Vennligst legg inn dine opplysninger under.