Nothing found

Sparebank 1 Går våre systemer ned, får dette konsekvenser for vår kundeløsninger og rådgivernes arbeidssituasjon. Da må vi ha avtaler som sikrer oss den beste hjelpen raskest mulig, forklarer teknisk ansvarlig hos Sparebank 1 Gruppen, Pål Blomkvist.

Sparebank1 sikrer stabil drift med driftsavtaler

Når store datasystemer og nettverk går ned, kan dette ha store konsekvenser for bankenes kunder. Sparebank 1 har fokus på stabil drift. Solide driftsavtaler gir bankene denne tryggheten.

Store driftsmiljøer krever mye kompetanse når det kommer til sikker drift. Feil, mangler og even­tuell nedetid kan får store konsekvenser.

Går våre systemer ned, får dette konsekvenser for vår kundeløsninger og rådgivernes arbeidssituasjon. Da må vi ha avtaler som sikrer oss den beste hjelpen raskest mulig, forklarer teknisk ansvarlig hos Sparebank 1 Gruppen, Pål Blomkvist.

Bred kompetanse
Datametrix tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer stabil drift. Kundene kan bygge opp avtalene etter moduler, og dersom det er ønskelig kan Datametrix ta totalansvaret ved å administrere hele løsningen. Ofte har bedriftene så mange forskjellige og avanserte løsninger som del av sin drift, at å opprettholde kompetanse på alle områdene ikke er mulig. Dette løser gode avtaler. Vi har valgt å ha deler av kompetansen på Cisco-produktene vi har kjøpt de senere årene internt, men spesialkompetanse på alt er det ikke mulig å besitte. Datametrix sikrer oss dette, og har et helt miljø vi kan spille på. Det gir bredde og stor grad av trygghet, sier Blomkvist.

Med serviceavtaler fra Datametrix velger kundene selv hvor mye ansvar de vil ha for løsningene sine. Noen trenger enkle support­avtaler, mens andre trenger en totalavtale. Datametrix har en unik posisjon på dette feltet ved at de kan tilby avtaler både innen telefoni, datanettverk, servere og videoutstyr.

Tett på kunden
Driftsmodellen til Datametrix er basert på en prosess som er utviklet over mange år sammen med kundene. Ofte gir avtalene trygghet og godt samarbeid utover selve avtalerammene. Heldigvis får vi sjelden bruk for alle delene av en supportavtale lik den vi har tegnet med Datametrix. Men kundeforholdet gjør at vi også ligger tettere på viktig kompetanse i andre sammenhenger. Konsulentene til Datametrix kjenner oss godt, og kan hyres inn på kort varsel. På den måten blir vi også mindre avhengige av nøkkelpersoner internt, forteller Blomkvist.

Sparebank 1 Gruppen har vært kunde hos Datametrix siden de kjøpte stamnett for sju år siden. Avtalene er inngått som følge av godt samarbeid, og at Sparebank 1 Gruppen de senere årene har investert mye i forskjellige Cisco-produkter