Nothing found

Tromsø kommune I dag blir nye servere automatisk konfigurert på forhånd, gjennom at de «arver» oppsettet fra eksisterende konfigurasjon. Dette sammen med at vi slipper mye re-kabling og konfigurasjon, sparer vi mye tid på sier Helge Simonsen, IT-konsulent i Tromsø kommune.

Tromsø kommune satser på virtuelle datasenter

Virtualisering av serverne har kraftig redusert hardware-parken i Tromsø kommune. Gevinster er lavere energiforbruk, plassbesparelse samt enklere og raskere serveradministrasjon.

Tromsø kommune har de siste årene jobbet målbevisst for å gi kommunens ansatte en best mulig IT-hverdag. Et av de mest strategiske IT-grepene som gjort er å satse tungt på virtuelle datasentre. Det innebærer at én enkelt server kan segmenteres slik at den tilbyr flere virtuelle servere. Serveren vil da opptre som om den har sin egen maskinvare, mens den i realiteten deler maskinvareressurser med de øvrige virtuelle serverne.

Gjennom virtualiseringsteknologi kan altså én fysisk server benyttes for installasjon av flere virtuelle servere. Dette gir flere gevinster; eksempelvis færre maskiner og dermed store kostnadsbesparelser, lavere energiforbruk, samt enklere back-up og IT- administrasjon.

Ni av 10 servere er virtuelle
IT-konsulent i Tromsø kommune, Helge Simonsen, forteller at kommunen i flere år har benyttet virtuelle servere, men at de gjennom Cisco UCS, levert av Datametrix, effektiviserer og forenkler driften ytterligere.

Tidligere var ca. en tredjedel av serverne virtuelle. Nå har antallet steget til over 90 prosent. Med andre ord så har vi knapt fysiske servere igjen. Av de 6-7 server-rackene kommunen hadde er det kun to rene server-rack igjen. Strømforbruket til server-hardware er også halvert.

Konfigureres på forhånd
Simonsen er spesielt tilfreds med tidsbesparelsen i IT-administrasjonen. Blant annet går det mye raskere å implementere nye fysiske servere i dag enn tidligere. Det skyldes at en ny server som kjøpes, konfigureres og tilpasses kommunens egendefinerte policy på forhånd. Det gir rask installeringen når serveren ankommer.

Han forteller videre at Cicso UCS gir muligheter for å ta virtualiseringen et skritt videre gjennom at selve server hardwaren er ”stateless”. Det vil si at fysisk konfigurasjon, BIOS innstillinger, FW versjoner og antallet NIC/HBA kort på server bestemmes av administrator og lagres som en serviceprofil. Deretter kan denne profilen tilknyttes en fysisk server og systemet konfigurerer denne automatisk etter at profilen er satt. I tillegg slipper man ny nettverk/SAN/mgmt management – kabling hver gang systemet utvides med nye fysiske servere.

En løsning til å vokse med
Når den fysiske serveren forhåndskonfigureres i Cisco UCS Manager før den ankommer oss, snakker vi egentlig bare om tiden det tar å pakke opp produktet fra esken og sette den inn i rack/chassis. Så er den klar for innstallering av OS/hypervisor. Tidligere ble konfigureringen utført manuelt og ny kabling måtte til, mens i dag «arver» den nye serveren oppsettet fra den eksisterende konfigurasjonen fra en såkalt «Service Template» i UCS Manager. Når alle servere i et vSphere cluster arver innstillinger på den måten sikrer det at serverne får lik konfigurasjon, noe som reduserer muligheten for feil.

Simonsen mener dagens serversystem er stabilt, fleksibelt, oversiktlig og lett å både finne og rette opp feil i. Det er heller ikke nødvendig med nedetid for å gjøre systemvedlikehold, utbyttinger og oppgraderinger av UCS systemet. Den totale kablingen er også kraftig forenklet.

Kombinert med enkelheten ved skalering er dette en optimal løsning for å kunne vokse med.